تبلیغات
آویهنگ. عکس آویهنگ. هورامان. اورامان. ژاورود. ژاورود غربی - بیوگرافی شادروان حاتم حاتمی

ما همه از خاکیم و به خاک باز میگردیم

یاد نامهُ حاتم حاتمی

استاد حاتم(عثمان) حاتمی در سال 1335 در روستای آویهنگ متولد شد.

دروران جوانی و نوجوانی خود را در محل سکونت به کارهای محلی مشغول بود.

در دوران جوانی بنا به استعدادی که در ایشان بود به شغل خیاطی مشغول شد.بعد از خدمت سربازی و تشکیل زندگی و ازدواج استاد حاتم برای تأمین معاش و جبران عقب ماندگیها اقتصادی آن زمان ناچاراً در سال 1361 به شهرستان دماوند مهاجرت نمودند و با تلاش فراوان به شغل آهنگری اتکا نموده و بعد از یک مدَت به استاد کاری ماهر تبدیل شد که نمونهُ دلسوزی و زحمات ایشان تربیت و تعلیم چندین استاد کار می باشد و با زحمات فراوان خوشبختانه صاحب مال و منالی گردید.که شاید بتواند در این اندک زمان باقیمانده از عمر نفسی راحت در سایهُ مال و منال خود ظرافت و لطافت این دنیا را بنگرد.

متأسفانه دست اجل به ایشان اجازه نداد و در مورخ 1389/9/26 در جوار منزل خود در سن 54 سالگی دچار ایست قلبی گردید و همگان را برای همیشه به جا گذاشت.با همکاری و همدردی اهالی خوب کورد مقیم شهرستان دماوند جهت تدفین خاکسپاری پیکر پاکش به زادگاهش آبادی آویهنگ منتقل گردید و در آن روستا به خاک سپرده شد.به روان پاکش درود می فرستیم و یاد و خاطرهُ ایشان برای همیشه برای همگان زنده می ماند.