زبان یا گویش مردم:
زبان یا گویش مردم آویهنگ کردی و با لهجهُ ژاورودی است که یکی از شاخه های زبان اورامی می باشد

و دارای واژه های متعددی می باشد و کاملی است و از لحاظ قواعد دستوری بسیار وسیع و غنی می باشد

با وجود گذشت زمان و تغییر و تحَول زیستی و اجتماعی و معاشرت و اخطلاط با قشر های مختلف جوامع

بشری هنوز آن کیفیت تاریخی و لطافت روانی و تکلَم سنتی خود را از دست نداده و چیزی از ارزش اصالت

و فطری آن کاسته نشده است،به طوری که در فزونی واژه ها و اختصار کلمات جملات پر معنی و رعایت مذکر

و مؤنث و سایر شناسه ها و ظوابط نگارش بسیار غنی و پربار می باشد ،و از لحاظ بکار بردن مجاز و کنایه،

قیاس و استعاره،همچنین مراعات معرفه و نکره،فنون و ضوابط دستوری یکی از زبانهای زنده و جامع می باشد.

منبع:آویهنگ و آداب و رسوم مردم ژاورود و اورامان

زبان  گویش مردم آویهنگ.زبان  گویش مردم آویهنگ.زبان  گویش مردم آویهنگ.زبان  گویش مردم آویهنگ.زبان  گویش مردم آویهنگ.زبان  گویش مردم آویهنگ

تألیف:محمد صالح سعیدی.

زبان  گویش مردم آویهنگ.زبان  گویش مردم آویهنگ.زبان  گویش مردم آویهنگ.زبان  گویش مردم آویهنگ.زبان  گویش مردم آویهنگ.زبان  گویش مردم آویهنگ.

نوشته شده در تاریخ جمعه 3 دی 1389    | توسط: شهاب حیدرزاده    | طبقه بندی: زبان و گویش مردم آویهنگ،     |